Indeklima - Projektering - Byggeledelse - Bæredygtighed

Indeklima

Specialist viden om de fire væsentligste indeklimaparametre - lys, lyd, luft og temperatur - sikrer, at løsningerne ikke bare er optimeret for en parameter, men er tænkt som en samlet løsning. Mener I også, at indeklimaet skal betragtes som en helhed?

LÆS MERE

Energiforbrug

En bygnings energiforbrug afhænger af bygning, tekniske installationer og brugeradfærd. Derfor kan en teoretisk beregning ikke give svaret på bygningens faktiske energiforbrug. Har I brug for at kende energiforbruget og mulige tiltag for besparelser?

LÆS MERE

Projektering

Projektering af løsninger indenfor installationer generelt med speciale indenfor ventilation, varme, lys og akustik. Lige fra beregninger og tegninger til måling af indeklimaet. Skal jeres projekt sikres det gode indeklima med bygbare løsninger?

LÆS MERE

Byggeledelse

Byggeledelse drejer sig både om at få mennesker til at arbejde sammen, så tidsplanen overholdes og om at sikre, at der bygges med de rigtige metoder så kvaliteten lever op til forventningerne. Skal jeres næste sag styres sikkert igennem?

LÆS MERE

Bæredygtighed

Bæredygtighed er utroligt vigtigt i disse år og af mange gode grunde! Lige nu er det ved at gå fra at være noget man frivilligt kan arbejde med til noget man skal rapportere på systematisk i forbindelse med de store virksomheders årsrapporter. Har I brug for hjælp til EU-taksonomien?

LÆS MERE
profil image
Jeg er uddannet Civilingeniør samt HD og har arbejdet i byggebranchen siden 1993:

  • JRI ApS og Indeklimaentreprise ApS: Stifter af JRI og medstifter af Indeklimaentreprise sammen med to tømrermestre. Med de to firmaer er jeg istand til at levere den komplette løsning bestårende af rådgivning, projektering, installation og dokumentation. www.indeklimaentreprise.dk
  • Saint-Gobain Denmark A/S: Projektchef i indeklimaentreprenør afdelingen aereNmore. Udgangspunktet var diffus ventilation over nedhængte akustiklofter med integreret LED lamper samt en styring af både lys og luft. Ved at kombinere tre af de vigtigste indeklimaparametre i en løsning, kunne vi også give garanti på indeklimaet.
  • Sanovent ApS: Stifter og ejer. Producerede og solgte ventilationsanlæg efter eget innovativt design (Sanovent).
  • Nassau Door A/S: Salgs- og markedsdirektør.
  • Exhausto A/S: Salgsdirektør med ansvar for det danske marked, eksportmarkederne og den internationale serviceforretning.
  • VELUX A/S: Afdelingschef i hovedkontoret i Hørsholm for flere afdelinger under Product Management Windows.
  • NCC A/S: Entrepriseleder.
  • Søren Olesen rådgivende civilingeniører A/S: Installationsrådgiver, herunder udlejet til NNE A/S.
Med andre ord har jeg stor erfaring kombineret med en dyb faglig viden.

Virksomheden hedder Jespersen Rådgivende Ingeniører, men for nemheds skyld er det juriske selskab forkortet til JRI ApS.

Af Uffe Jespersen

Covid-19, luftfugtighed og ventilation

20 danske eksperter har meldt klart ud, at coronavirus smitter via luften. Det betyder så, at ventilation kan spille en rolle i forebyggelse af smitte. Løsningen er dog ikke bare at skrue op for ventilationen, for så falder luftfugtigheden, og der er også en sammenhæng mellem lav luftfugtighed og øget smitterisiko.

Læs mere
2 minutters læsetid
Metode til forbedring af indeklima på skole

I forbindelse med ombygning af skolekøkkener og klasselokaler på Herstedøster skole og Egelundskolen i Albertlund er der anvendt nedenstående princip for forbedring af indeklimaet for lys, lyd og luft.

Læs mere
2 minutters læsetid
Indeklimascreening

Med værktøjet IK-tjek er det muligt på 1-2 dage at screene indeklimaet på en hel skole. Screening giver et ganske godt overblik over, hvordan det står til med indeklimaet. Det betyder, at en kommune hurtigt kan få et overblik over, hvor der måske er problemer, som skal undersøges yderligere. Læs mere om IK-tjek i denne artikel.

Læs mere
2 minutters læsetid
Er dit ventilationsanlæg overdimensioneret?

Eller har din bil for mange hestekræfter? Det spørgsmål kan være svært at besvare. Så er det lettere at vide, hvis bilen har for få hestekræfter, men igen: for få til hvad? I denne debatartikel vil jeg komme med mit syn på, hvordan vi kan undgå overdimensionering af ventilationsanlæg.

Læs mere
3 minutters læsetid
Diffus ventilation

Diffus ventilation er heldigvis blevet mere udbredt i de seneste år. Og det er godt, for det er et overlegent ventilationsprincip. Det er tankevækkende, at det har været brugt i grisestalde i årevis – fordi grislinger skal have det bedst mulige indeklima – men at det først så småt er ved at komme vores skolebørn til gode… I denne artikel gennemgår jeg nogen basale forhold omkring diffus ventilation og svarer på nogle af de indvendinger jeg hører.

Læs mere
4 minutters læsetid
Dagslys versus temperatur

Der skal vinduer i facaden for at få et godt dagslys, men så skinner solen også ind ad vinduet og så bliver der for varmt. Det har altid været et svært problem at løse. De seneste år er det flittigt løst med køling, men det er vel ikke en helt bæredygtig løsning…

Læs mere
1 minutters læsetid
Elektrisk lys

Med udbredelsen af LED belysning er der nu kommet et kæmpe udvalg af rigtigt gode og driftsøkonomiske lyskilder, så der er mange muligheder for at lave en rigtig god løsning for det kunstige lys.

Læs mere
2 minutters læsetid
Rumakustik

I denne artikel giver jeg en hurtig indføring i rumakustik og giver forslag til, hvordan man i forbindelse med indeklima-projektering kan forbedre rummets efterklangstid og taleforståelsen.

Læs mere
2 minutters læsetid
Fugt i et gammelt fransk slot

Jeg blev spurgt om, hvordan man undgår fugt i møbler og tæpper på et slot fra middelalderen. Mit umiddelbare svar var opvarmning før ventilation og for at underbygge dette lavede jeg nedenstående notat, som også kan bruges ved indeklima-projektering for kældre og sommerhuse. (Artiklen er skrevet på engelsk)

Læs mere
3 minutters læsetid
Jespersen Rådgivende Ingeniører

JRI ApS
Møllegyden 70
5471 Søndersø
cvr: 35 63 59 47

uffe@jri-aps.dk

+45 61 20 60 36

Kontakt image