1 minutters læsetid
Dagslys versus temperatur

Af Uffe Jespersen, februar 2022

Det vel sværeste i forbindelse med indeklima projektering er nok dagslys og temperatur. Vi er nødt til at have store vinduer for at få nok dagslys, men så er der stor risiko for, at det giver problemer med for høje temperaturer indenfor. Der er desværre ingen lette løsninger og slet ikke i bygninger, som skal optimeres for gulvareal ift. facadeareal, for her vil man typisk have store rumdybder og ingen mulighed for hverken ovenlys eller vinduer i flere facader. I de tilfælde bliver det tit en dårlig kombination af for lidt dagslys, udvendig solafskærmning og så køling for at løse resten af problemet – medmindre man kommer til at leve med, at det bliver for varmt om sommeren.

Problemstillingen er slet ikke ny og vi har i tidligere generationer (hvor køling ikke var en mulighed) løst dem på flere forskellige måder. I murmestervillaen blev det løst med høje smalle vinduer i flere facader primært mod nord, øst og vest og så mindre rumdybde. I gårdhavehuse, hvor der sædvanligvis kun er vinduer i en facade, er der arbejdet med store vinduesfelter og så udhæng af forskellig længde – længere mod vest/øst end mod syd for at kompensere for solhøjden om sommeren. I fabriksbygninger var shedtage en gang meget udbredt. De har den fordel, at de højtsiddende vinduer er placeret mod nord, så dagslyset lander midt i rummet uden, at der samtidig kommer for meget solvarme med ind. Og så kunne man arbejde uden det dyre elektriske lys tændt.

For at illustrere problemstillingen har jeg kigget på tre klasselokaler med forskellige vindueskonstellationer alle med en sydvendt facade. Det første har 4 store vinduer og her fås et godt dagslys i hele rummets dybde, men temperaturen bliver for høj en varm dag i juni (27,0 °C i mit eksempel). I det andet eksempel har jeg gjort de to yderste vinduer lavere, men stadig højt placeret. Det gav ikke det ønskede resultat. Ganske vist bliver det ikke så varmt (26,3 °C), men der er kun lige nok lys bagerst i lokalet. I det sidste eksempel har jeg kun to vinduer mod syd, men har tilføjet to ovenlysvinduer bagerst i lokalet, og det ser ud til at være den bedste løsning. Fordelingen af dagslys er omtrent som i det første eksempel – måske endda bedre fordi lyset er mere jævnt - og samtidig bliver temperaturen en grad koldere (26,0 °C).

Beregnet med VELUX Daylight Visualizer for en overskyet dag i marts kl. 12.

Vi ved det faktisk godt: Ovenlys giver et rigtigt godt dagslys, men det kan bare ikke altid lade sig gøre at få dem bygget ind. Og så skal de naturligvis kombineres med facadevinduer, så man får et godt udsyn også.