2 minutters læsetid
Metode til forbedring af indeklima på skole

Af Uffe Jespersen, maj 2022 

I gennem de sidste år har jeg været involveret i indeklimarenovering af skoler i Albertslund kommune. Denne artikel er skrevet for at beskrive de metoder der er anvendt, og beskrivelsen kan f.eks. anvendes som inspiration for udbud af renoveringer på andre skoler.

Arbejdet er udført som en indeklimaentreprise, dvs. at et firma har stået for alt arbejdet med lys, lyd og luft. Dog har den fast tilknyttede elektriker til skolerne udført dele af arbejdet, som beskrevet under beskrivelsen af Lys.


Akustik

Akustikken er forbedret ved, at der er opsat et nedhængt akustikloft med 60x60 cm Ecophon Master Ridgid A mineraluldsplader i hvidmalet skinnesystem. Master Ridgid er valgt, da den har en forstærket overflade, som modvirker skader fra ting, som kastes mod loftet. 

Loftet er nedhængt 10-25 cm under eksisterende loft afhængig af ønsket loftshøjde og pladskrav over loftet. Mod vinduer er der lavet en skrå afslutning de steder, hvor loftet ellers ville ende under vinduets overkant. Skinnerne er fastgjort til loftet med justerbare stropper og stropfæste. Stropfæstet gør det lettere at montere og demontere pladerne uden, at de beskadiges. 

Efter behov er der oplagt Extra Bass, som forbedrer akustikken for især de lave frekvenser. Extra Bass lægges fortrinsvist langs randen af loftet. 

Inden montage af loft er det eksisterende loft gennemgået dels for at sikre, at det sidder solidt og dels for at sikre, at det er tæt. Er loftet fastgjort til spær alene med blanke søm er det sikret med skruer. Hvor loftet ikke kan sikres alene med skruer, er det forstærket med lægter monteret under loftet (gipslofter). Tætheden er enten sikret ved fugning, og er det ikke muligt, er der opsat en dampspærrefolie under hele loftet. Folien har brandklassificering B-s1, d0.

Omfang af entreprise: 

 • Levering og montering loftskinner, ophæng og akustikloft.
 • Sikring af eksisterende loft.
 • Tætning af loft ved fugning; opsætning af mindre områder med gipsplader eller levering og montering af brandklassificeret dampspærre folie efter behov/mulighed.
 • Dokumentation af krav opfyldt.

 *Uden for entreprise: Flytning af eksisterende komponenter for internet, alarm og lignende. 

Krav opfyldt: Efterklangstid 0,6 s 

Se også denne artikel om rumakustik: https://www.jri-aps.dk/artikler/rumakustik


Lys

Der er monteret nye LED lamper i 60x60 cm format, som passer til skinnesystemet (Fagerhult Multilumen Slime Delta, 23509-529). Lamperne er styret af en PIR/LUX sensor med DALI, som sikrer, at lysstyrken automatisk justeres i forhold til dagslyset i rummet (Niko Servodan tilstedeværelses-sensor 360°, Master, DALI, 230 V, 41-750). Endvidere er lamperne grupperet i rækker parallelt med vinduerne, så lysstyrken per række/gruppe bliver kraftigere længere væk fra vinduerne i dagtimerne. Lamperne kan overstyres for lysstyrke samt tænd/sluk ved fjedertryk på væggen.

Er der en tavle i lokalerne er 2-3 lamper omkring tavlen grupperet for sig og styres individuelt ved tryk på væggen. På den måde er det muligt at lave en simpel scenariestyring i klasselokaler: Er der f.eks. kun lys ved tavlen, samles fokus på personen der, og er der ikke lys ved tavlen er det velegnet til projektor og lignende.

Montagemetoden med løse kabler over loftet, gør det meget enkelt at flytte på placering af lamperne, hvis rummets indretning ændrer sig: Lampen løftes op og evt. trækkes stikket ud, hvorefter lampen placeres på den nye plads og stikkes sættes i igen.

Omfang af entreprise: 

 • Levering og montering LED lamper inklusiv driver.
 • Levering og montering af DALI kabler med Winsta stik til forsyning af LED lamper.
 • Levering og montering PIR/LUX sensor.
 • Programmering af lys.
 • Dokumentation af krav opfyldt.

 *Uden for entreprise: Fortrådning af PIR/LUX sensor, tryk på væg samt dåse med 5-leder DALI kabel med Winsta stik til forsyning af første LED lampe.

Krav opfyldt: 500 LUX på bordniveau i hele lokalet med undtagelse af 50 cm fra vægge. 

Se også denne artikel om elektrisk lys: https://www.jri-aps.dk/artikler/elektrisk-lys


Ventilation

Ventilation er udført som diffus ventilation. Dvs. at indblæsningsluften blæses ind over det nedhængte loft og siver langsomt ned gennem loftet og ned i rummet. På den måde foregår den kritiske fordeling af luften over loftet og ikke i selve lokalet - derved undgås træk og kuldenedfald. Der har ikke været indblæsning i alle rum, men der hvor det var tilfældet, er eksisterende indblæsningsarmatur bibeholdt, men blæser nu ned i hulrummet over det nedhængte loft.

Enkelte steder er armaturet demonteret, så luften blæser frit ned i rummet over det nedhængte loft. Det kræver dog, at det samtidig gøres muligt at indregulere luftmængderne i forhold til øvrige rum.

Udsugningen er ført ned til et nyt udsugningsarmatur i det nedhængte loft (Øland udsugnings-armaturer, HPKH).

Omfang af entreprise: 

 • Levering og montering udsugningsarmatur til indbygning i nyt loft.
 • Levering og montering af nødvendige ventilationskomponenter/fittings.
 • Dokumentation af krav opfyldt.

 *Uden for entreprise: Evt. ny indregulering af ventilationsluftsmængder.

Krav opfyldt: Eksisterende ventilation er anvendt, men man bør generelt sikre et CO2 niveau under 1000 PPM. 

Se også denne artikel om diffus ventilation: https://www.jri-aps.dk/artikler/diffus-ventilation