Indeklima

Specialist viden om de fire væsentligste indeklimaparametre - lys, lyd, luft og temperatur - sikrer, at løsningerne ikke bare er optimeret for en parameter, men er tænkt som en samlet løsning. Mener I også, at indeklimaet skal betragtes som en helhed?

LÆS MERE

Energiforbrug

En bygnings energiforbrug afhænger af bygning, tekniske installationer og brugeradfærd. Derfor kan en teoretisk beregning ikke give svaret på bygningens faktiske energiforbrug. Har I brug for at kende energiforbruget og mulige tiltag for besparelser?

LÆS MERE

Projektering

Projektering af løsninger indenfor installationer generelt med speciale indenfor ventilation, varme, lys og akustik. Lige fra beregninger og tegninger til måling af indeklimaet. Skal jeres projekt sikres det gode indeklima med bygbare løsninger?

LÆS MERE

Byggeledelse

Byggeledelse drejer sig både om at få mennesker til at arbejde sammen, så tidsplanen overholdes og om at sikre, at der bygges med de rigtige metoder så kvaliteten lever op til forventningerne. Skal jeres næste sag styres sikkert igennem?

LÆS MERE

Bæredygtighed

Bæredygtighed er utroligt vigtigt i disse år og af mange gode grunde! Lige nu er det ved at gå fra at være noget man frivilligt kan arbejde med til noget man skal rapportere på systematisk i forbindelse med de store virksomheders årsrapporter. Har I brug for hjælp til EU-taksonomien?

LÆS MERE