Indeklima

Gennem min karriere har jeg arbejdet med alle de væsentligste aspekter af indeklimaet og må konstatere, at det normalt er opdelt på 3-4 faglige siloer, som strækker sig fra producenter over rådgivere til udførende. Det betyder, at det kræver særlig opmærksomhed og koordinering at sikre, at det samlede indeklima bliver godt. Flere af parametrene står i vejen for hinanden – f.eks. vil store vinduer sikre godt dagslys, men øge risikoen for overtemperaturer. Og stor termisk masse i bygningen dæmper temperaturudsvingene, men øger efterklangstiden.

Jeg har god erfaring med, at der er synergier at hente, når tømreren monterer både de nedhængte lofter, sætter lamper i loftet og monterer den ventilation, som skal sidde i loftet. Koordineringen bliver væsentligt lettere, når kun et team monterer og som regel vil man også kunne undgå tre gange opstart og afslutning per rum. Det kan sagtens lade sig gøre i praksis - det kræver naturligvis en god forståelse og accept mellem de forskellige fag.

Jeg kan også stå for måling af indeklimaet både før og efter en renovering, så I ikke skal nøjes med en indreguleringsrapport, men får svar på om installationerne faktisk sikre det gode indeklima.

Dansk center for undervisningsmiljø (DCUM) lancerer maj 2022 værktøjet IK-tjek til screening af indeklima i skoler. Med værktøjet kan man på 1-2 dage screene en hel skole og få et ret godt overblik over, hvor der er problemer med indeklimaet. Da jeg har været med til at udvikle IK-tjek, har jeg et godt kendskab til det, og kan derfor både hjælpe med at foretage screeningen eller undervise teknisk personale i selv at screene. Og efterfølgende kan jeg også hjælpe med at tolke på resultaterne og lave en plan for, hvad der eventuelt skal undersøges yderligere eller hvilke forbedringer, der umiddelbart kan sættes i gang. 

Se mere under artikler