Energiforbrug

Jeg har gennem hele min karrierer arbejdet både med varmeisolering, vinduer og tekniske installationer. De seneste år har jeg også interesseret mig for forskning i brugernes adfærd, som har stor betydning for det faktiske energiforbrug. Det er med andre ord ikke nok med en teoretiske beregning for at finde frem til en bygnings faktiske energiforbrug. Det er da også almindeligt anerkendt, at der skal målte værdier til. Spørgsmålet er så, hvor og hvad der skal måles?

Det er oplagt at opsætte målere på de enheder/installationer, der har den største andel af bygningens energiforbrug for at starte fra toppen og arbejde sig ned gennem problemstillingen. Jeg har gode erfaringer med at kombinere det med indeklimamålere rundt om i bygningen. Det kan f.eks. afsløre om temperaturen i rummet, ventilationsindblæsningen eller radiator fremløbet generelt er for varmt eller om der er et unødigt stort flow.

For at få det bedste billede af energiforbruget skal man helst måle kontinuerligt over flere år, men det er der sjældent tid til. Derfor kombinerer jeg det med målinger fra repræsentative perioder, som så holdes op imod et standard år for udeklimaet og en typisk brug af bygningen.