2 minutters læsetid
Indeklimascreening

Af Uffe Jespersen, maj 2022

I oktober 2019 fik jeg den ide, at når jeg med min viden om indeklima kunne gå ind i et klasselokale og vurdere om indeklimaet var godt eller dårligt, så burde det også være muligt at sætte denne viden på formel. Ideen var at lave et værktøj, så alle, der kan betjene en tommestok og se forskel på gips, mursten og glas, kan lave observationer, som kan omsættes til en nogenlunde præcis vurdering af om indeklimaet er godt eller skidt. Jeg fik Dansk Center for Undervisnings Miljø (DCUM) med på ideen. Herefter tog jeg kontakt til førende forskere fra DTU, AU og AAU indenfor Lyd, Lys, Luft og Temperatur. Realdania gik med til at støtte udviklingen og værktøjet blev senere fusioneret med et tilsvarende værktøj, som Silkeborg kommune og Transition havde arbejdet med. Den 1. maj 2022 efter et omfattende og til tider intenst forløb er værktøjet færdigt – og det virker overraskende godt.

Fra starten var det ambitionen, at screeningen skulle vise, hvor indeklimaet var dårligt, og ikke hvor godt det var. Tanken var at sætte fokus på de klasselokaler, hvor der skulle gøres noget. Endvidere var det målet, at screeningen skulle kunne gennemføres på 5-10 minutter per lokale alene med hjælp fra en tommestok/lasermåler og vejledning fra en mobilapp. På den måde kunne en kommune med en relativt beskeden indsats få et godt overblik over indeklimaet på deres skoler, så de kunne prioritere deres indsatser. Alternativet ville være at udføre omfattende målinger: Temperatur og luftkvalitet skal måles både vinter og sommer; dagslys skal måles midt på dagen ved jævndøgn og let overskyet vejr, mens kunstigt lys skal måles i mørke og lyden kan måles på et hvilket som helst tidspunkt, hvor skolen er tom men i drift.

For at teste om værktøjet regner rigtigt fik vi hjælp fra Ringsted kommune, som i forvejen havde lavet omfattende målinger på deres skoler. I vinterferien 2022 lavede jeg og to medarbejdere fra Transition screening og supplerende målinger i 50 klasselokaler. Måleresultaterne blev holdt op imod resultaterne af screeningen, og efter nogle få justeringer ramte vi meget præcist. Jeg er selv lidt overrasket over, at vi er i stand til – alene på baggrund af observationer og opmåling af rum og vinduer – at give et ret præcist bud på, om der bliver for varmt i lokalerne. Og det endda uden at lave en egentlig årssimulering i værktøjet, for vi regner blot på en varm forsommer dag. Det er endvidere planen, at forskergruppen laver en videnskabelig artikel om verificeringen af værktøjet.

Lydmåling på skole
Mørklægning inden lysmålinger

Se meget mere her: IK-tjek

Nedenfor er eksempler på billeder fra de rapporter, som kan trækkes ud efter en screening med IK-tjek. Først overblikssiden for en hel skole med angivelse af fordelingen af gode og dårlige lokaler for de fire indeklimaparametre. Herefter en mere detaljeret oversigt over punkterne under indeklimaparametrene for alle klasselokaler. Og endelig et eksempel på en detaljeret rapport med tilhørende forklaring for temperatur for et klasselokale.